Жарияланған күні: 29.07.2019 16:08
Өзгертілген күні: 29.07.2019 16:08

Кедендік декларациялау және кедендік бақылау рәсімдерін оңайлату және жеделдету мақсатында жоғары технологиялық көп компонентті жабдықтар декларацияланатын сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларды Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасына (бұдан әрі – ЕАЭО СЭҚ ТН) сәйкес осы тауарларды сыныптау туралы шешімдер алу мүмкіндігі туралы хабардар етеді.
Жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде жеткізілетін тауарларды сыныптау туралы шешім қабылдау ЕАЭО Кеден кодексінің 21-бабында және «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 41,49-54-баптарында белгіленген.
Жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде жеткізілетін тауарларды сыныптау туралы шешімдер қабылдауға тауарлардың мынадай түрлеріне жол беріледі:
- қара металдардан жасалған металл құрылымдары, резервуарлар, ЕАЭО СЭҚ ТН 73 тобының цистерналары;
- ЕАЭО СЭҚ ТН 84 және 85 топтарының жабдықтары, механизмдері, аппараттары;
- ЕАЭО СЭҚ ТН 86 тобының темір жол вагондары және олардың бөліктері;
- тракторлар, спецавтотехника 87-топтың ЕАЭО СЭҚ ТН;
- ЕАЭО СЭҚ ТН 88 тобының ұшу аппараттары және олардың бөліктері;
- ЕАЭО СЭҚ ТН 89 тобының теңіз кемелері;
- ЕАЭО СЭҚ ТН 90 тобының құралдары мен құрылғылары;
- құрама құрылыс конструкциялары 94 тауар тобы.
Кеден органдары Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе аяқталмаған түрде өткізілетін тауарларды сыныптау туралы шешім қабылдайтын тауарлардың нақты тізбесі Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 3 сәуірдегі № 45 шешімімен бекітілген.
Тауарларды сыныптау туралы шешімдерді алудың және қолданудың негізгі артықшылықтары бөлшектелген түрдегі, оның ішінде жиынтықталмаған немесе аяқталмаған түрдегі:
- жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде әкелінетін, белгіленген уақыт кезеңі ішінде әртүрлі тауар партияларымен әкелінуі болжанатын, жиынтық немесе аяқталған түрдегі тауардың кодына сәйкес келетін ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша бір жіктеу кодын көрсете отырып, тауарды декларациялау мүмкіндігі;
- ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды туралы ақпаратты оны ауыстырғанға дейін алдын ала алу мүмкіндігі;
- тауардың соңғы құрауышына қатысты тауарларға декларация беру мерзімін 1 жылға ұзарту мүмкіндігімен екі жыл ішінде тауарды жекелеген құрауыштармен әкелу мүмкіндігі;
- сыртқы экономикалық мәміленің шарттары өзгерген кезде тауарды жіктеу туралы шешімге өзгерістер енгізу мүмкіндігі, егер мұндай өзгеріс тауарға немесе оның жекелеген құрамдас бөліктеріне қатысты болса, оларға қатысты жіктеу туралы шешім қабылданған;
- кедендік декларациялау мен кедендік бақылау рәсімдерін жеңілдету және жеделдету.
Бұл ретте жиналмаған немесе бөлшектелген түрде, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде жеткізілетін тауарларды кедендік декларациялау ерекшеліктері мынадай шарттар сақталған кезде қолданылады:
1) тауарларға қатысты тауарларды сыныптау туралы шешім берілді;
2) Тауарларды сыныптау туралы шешім берілген тұлға тауар құрауыштарының декларанты болып табылады;
3) тауардың барлық компоненттерін кедендік декларациялау бір кеден органына жүзеге асырылады;
4) тауардың компоненттері Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына бір алушының атына әкелінеді.
Айта кету керек, тауарлардың декларациялау ерекшеліктері жеткізілетін жиналмаған немесе бөлшектелген түрдегі, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрде айтарлықтай қаржыны үнемдеуге және өндіріс процессін жеделдетуге мүмкіндік береді.

 

 

 

Тарифтік реттеу  басқармасы