Деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын пайдалану

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын және 2018 жылдың 5 қазанындағы Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауын жүзеге асыру шеңберінде, «көленкелі экономикамен» күресу мақсатында кәсіпкерлерді онлайн-БКМ (әрі қарай – ДТБ бар БКМ) пайдаланудың көшу жұмыстары кезеңмен жүргізілуде.
2015 жылдан бастап жекелеген қызмет түрлері кезеңмен көшіру жұмыстары жүргізілуде:
• 2015 жылдың 1 шілдесінен жанар-жағар майды және алкоголь өнімін сатушылар ДТБ бар БКМ қолдануға міндетті;

Әрекет етпейтін салық төлеушілер туралы

Қазақстан Республикасы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (одан әрі – Салық кодексі) Кодексінің 91 бабына сәйкес, Кодексте белгіленген ұсыну мерзімінен кейін бір жыл өткен соң салықтық кезең үшін:

корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны;

 егер көрсетілген салықтық кезеңнен кейінгі үш салықтық кезең үшін ойын бизнесі салығы бойынша, тіркелген салық бойынша декларация ұсынылмаған жағдайда, мұндай декларацияны;

««Салық төлеушілер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын қызмет түрлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы

Порядок обжалования уведомлений по актам налоговых проверок

 

      Жалоба налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки подается уполномоченный орган в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем вручения налогоплательщику (налоговому агенту) уведомления, копия жалобы направляется налогоплательщиком (налоговым агентом) в налоговый орган, проводивший налоговую проверку и рассматривавшие возражения налогоплательщика (налогового агента) к предварительному акту налоговой проверки.

     Датой подачи жалобы в налоговые органы в зависимости от способа подачи являются:

Бақылау-касса машиналарын қолданудың кейбір мәселелері туралы

 

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 166-бабының 9-тармағына,167-бабының 8-тармағына, 170-бабының 2-тармағына, 171-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

Салық салу объектісінің орналасқан жерінде тіркеуде алып тастау туралы

Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті келесені хабарлайды. 2018 жылдың 1 қаңтарынан салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді орналасқан жері бойынша тіркеу алынп тасталған. Сол себептен мемлекеттік кірістер органдары салық салуға байланысты салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қою немесе шығару мақсатындағы салықтық арызды қабылдамайды.

Салық міндеттемесін орындау

Қостанай облысы бойынша мемелекеттік кірістер департаменті, 2008 жылғы 10 желтоқсандағы №99–IV Қазақстан Республикаксының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінің 26 бабына сәйкес салық төлеушінің Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мемлекет алдында туындайтын міндеттемесі салық міндеттемесі деп танылады, оған орай салық төлеуші салық органында тіркелу есебіне тұруға, салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектіле

Кедендік төлемдер және салықтар бойынша берешектің жоқ екендігі және (немесе) бар екендігі туралы мәліметтерді ұсыну тәртібі

Кедендік төлемдер және салықтар бойынша берешектің жоқ екендігі және (немесе) бар екендігі туралы мәліметтерді ұсыну тәртібі

Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті  мынаны хабарлайды.