Жарияланған күні: 28.07.2017 10:38
Өзгертілген күні: 05.11.2018 10:20

 

Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салықты төлеуі бойынша

Қостанайоблысыбойыншамемлекеттіккірістердепартаменті, жекетұлғалардың 2018 жылғакөліксалығын 2018 жылдың31 желтоқсанынанкешіктірмейтөлеуқажеттігінескертеді.

Жеке тұлғаларсалықтөлеудітұрақтытіркелгентұрғылықтыжерібойыншажүргізеді.

ҚР ҚМ Мемлекеттіккірістеркомитетініңwww.kgd.gov.kzсайтындаорналасқан «Электрондықсервистар» / «Калькуляторлар» бөлімінде«Көлікқұралдарысалығыбойыншаесеп-қисабы»сервисіарқылы 2018 жылдыңкөліксалығыныңсомасынесептеугемүмкіндікқарастырылғанынаназарларыңыздыаударамыз.

 

Жеке тұлғалардың назарына !        

«Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР 2017 жылғы 25 қаңтардағы № 120- VI  Кодексінің 493-бабының 6-тармағына сәйкес 01.01.2018 жылдан бастап көлік құралдарын тіркеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган салық органдарына беретін көлік құралын айдап әкету (ұрлау) туралы қылмыстық іс қозғау фактісін (күнін) растайтын мәліметтер иелерінен айдап әкетілген және (немесе) ұрланған деп саналған көлік құралын іздестіру кезеңінде салық төлеуден босату үшін негіз болып табылады.

Бұл ретте мұндай салықты есептеу (есепке жазу) көлік құралын айдап әкету (ұрлау) туралы қылмыстық іс қозғалған күннен бастап тоқтатылады.

Салықты есептеу (есепке жазу) көлік құралдарын тіркеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның салық органдарына берген мәліметтер негізінде көлік құралын айдап әкету (ұрлау) және оны қайтару туралы қылмыстық істі тоқтатқан күннен бастап бастап қайта басталады.

Көлік құралдарына салық сомасын Сіз «Электронды сервис»  калькуляторлар  бөлімінде Мемлекеттік кірістер комитетінің  www.kgd.gov.kz. сайтында санай алатыныңызды қосымша хабарлаймыз.

 

 

 

Қостанай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті 31 желтоқсанда жеке тұлғалардың көлік құралдарына салығын төлеу мерзімінің мерзімі аяқталатынын еске салады.

Салықтарды белгіленген мерзімде төлемеген немесе толық төлемеген жағдайда, салықтық берешекті өндіріп алу бойынша мына шаралар қолданылады:

  • салықтық міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алған әр бір күн үшін өсім есептеледі;
  • материалдарды борышкердің тұру орны бойынша сотқа беру;
  • берешегі 20 АЕК-ден асатын борышкердің Қазақстан Республикасынан шығуына уақытша шектеу;
  • борышкердің мүлігін өндіріп алу өнідірісі жүргізіледі;
  • соттың шешімін немесе өзге сот актісін және атқару құжатын орындамағаны үшін – жеке тұлғаларға 10 АЕК көлемінде айыппұл немесе бес тәулікке дейін әкімшілік қамау.

Салықтарды төлеу мемлекеттің әрбір азаматының конституциялық парызы болып табылады.

 

Көлік салығы