О применении контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных с 01.10.2018г. дополнительно введеннымотдельным видам деятельности

О внесении дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 206 "Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах"

Құрметті салық төлеуші (салық агенті)! 2018 жылы салық есептілігін табыс ету бойынша

2017 жылғы 25 желтоқсандағы №121-VI ҚРЗ Заңымен қабылданған «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі
(Салық кодексі) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілгенін назарларыңызға жеткіземіз.

О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин

В соответствии с пунктом 9 статьи 166,  пунктом 8 статьи 167, пунктом 2 статьи 170, статьей 171 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

Салық төлеушілер назарына!

Қостанай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті, Сіздерге «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексінің 93 бабына сәйкес, кредиторлардың және (немесе) субъект мәжбүрлі түрде таратылған (есептік тіркеуден шығарылған, қызметін тоқтатқан) жағдайда құқықтары мен заңды мүдделері қозғалатын өзге де тұлғалардың өтініштерін (наразылықтарын) қабылдау үшін салық органының тізімін мәлімет үшін жолдайды.

Салық салу объектісінің орналасқан жерінде тіркеуде алып тастау туралы

Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті келесені хабарлайды. 2018 жылдың 1 қаңтарынан салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді орналасқан жері бойынша тіркеу алынп тасталған.

Салық міндеттемесін орындау

Қостанай облысы бойынша мемелекеттік кірістер департаменті, 2008 жылғы 10 желтоқсандағы №99–IV Қазақстан Республикаксының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінің 26 бабына сәйкес салық төлеушінің Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мемлекет алдында туындайтын міндеттемесі салық міндеттемесі деп танылады, оған орай салық төлеуші салық органында тіркелу есебіне тұруға, салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектіле

1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Байқоңыр қаласының мәртебесі және ондағы атқарушы өкімет органдарын құрудың тәртібі мен олардың мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізілді

1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Байқоңыр қаласының мәртебесі және ондағы атқарушы өкімет органдарын құрудың тәртібі мен олардың мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізілді

 

Фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге және папиростарға ең төмен бөлшек сауда бағасының көбеюі.

Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер  департаменті келесіні  хабарлайды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 25 қыркүйектегі № 587  «Фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге және папиростарға  ең төмен бөлшек баға белгілеу туралы» қаулысына сәйкес Фильтрлі, фильтрсіз 20 (жиырма) сигаретке және папиростарға:

      - 2017 жылғы 13 қазандан бастап 2017 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін үш жүз жиырма теңге;

      - 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 30 маусымды қоса алғанға дейін үш жүз қырық теңге;